Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 

MUDr. Jana Kožičková

Informácie pre dlhodobo sledovaných pacientov

 

Kontrolné vyšetrenia sa uskutočňujú v 3 až 12 mesačných intervaloch podľa závažnosti stavu pacienta. Termín plánovanej kontroly je vždy odporučený. Môžete sa objednať telefonicky alebo osobne.

V prípade nevyhovujúceho termínu, je pacient povinný sa odhlásiť, umožní ošetrenie inému pacientovi.

Akútne život ohrozujúce stavy v alergológii majú prednosť pred objednanými aj neobjednanými pacientmi. Akútny pacient sa ihneď a dôrazne hlási sestre.

Akútne neplánované vyšetrenie pri zhoršení zdravotného stavu si dohodnite telefonicky.

Čas objednania je len orientačný, preto si nechajte časovú rezervu na pobyt v našej ambulancii. Meškanie je spôsobené ošetrením akútnych pacientov a časom stráveným s pacientom ošetreným pred vašou návštevou.

Lieky sú pacientovi písané na dobu maximálne 3 mesiacov. Pacient je povinný predložiť lekársku správu z vyšetrenia svojmu praktickému lekárovi, ktorý počas 6 mesiacov môže predpísať aj doporučené lieky.