Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 

MUDr. Jana Kožičková