Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 

MUDr. Jana Kožičková

CENNÍK POPLATKOV - Platí od 1.4.2023

 

 

Zdravotné výkony a služby neuhrádzané z verejného zdravotného poistenia

 

Potvrdenie na administratívne účely na žiadosť pacienta ......................... 10 €

Vyšetrenie hladiny FENO .............................................................................. 15 €

Spirometrický náustok MR Diagnostic .......................................................... 2 €

Dychový test na SIBO …......................................................................…........ 25 €

Výdychový laktózo- tolerančný test ….......................................................... 25 €

Fruktózový test ............................................................................................. 25 €

 

Zdravotné výkony a služby poskytnuté na vlastnú žiadosť pacienta, mimo zdravotného poistenia

 

Prvé kompletné vyšetrenie,

zhodnotenie stavu a plán ďalších vyšetrení a liečby ................................... 40 €

Kontrolné vyšetrenie ...................................................................................... 20 €

Prick testy /20x/ ............................................................................................ 60 €

Krvné odbery – za každú skúmavku .............................................................. 3 €

Intravenózne podanie lieku ........................................................................... 10 €

Intramuskulárne a subkutánne podanie injekcie .......................................... 5 €

Subkutánne podanie injekcie ......................................................................... 5 €

Podanie infúznej liečby v trvaní 10-30 minút .............................................. 10 €

Odber biologického materiálu / spútum, moč, výtery/ za každý odber ...... 8 €

Spirometrické vyšetrenie základné .............................................................. 25 €

Bronchodilatačný test ................................................................................... 30 €

Hodnotenie laboratórnych výsledkov ........................................................... 20 €

Individuálna konzultácia ohľadom zdravotného stavu

nevyžadujúca vyšetrenie za každých začatých 15minút ............................ 15 €