Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 

MUDr. Jana Kožičková

Špecifická alergénová imunoterapia 

 

Cieľom je znížiť precitlivenosť pacienta na príčinný alergén, znížiť či potlačiť tvorbu alergických protilátok. U nás je podávanie týchto vakcín u dospelých formou injekčnou, u detí do 15 rokov je možné využiť i formu kvapkovú a tabletovú, samozrejme, že sa môže aplikovať aj u dospelých. Liečba trvá minimálne 3 roky.

Podľa typu použitej vakcíny prebieha buď predsezónne alebo celoročne. Injekcie aplikuje zásadne lekár alergológ. Najlepších výsledkov sa dosahuje pri vakcíne peľovej, roztočovej a hmyzej. Ideálny je čo najmenší počet typov senzibilizácií. Je to v súčasnosti jediná dostupná metóda, ktorá môže ovplyvniť podstatu alergie a alergického ochorenia.

Pred jej indikáciou sa robia kožné testy, špecifické IgE z krvi, prípadne aj tzv. komponentová diagnostika z krvi na alergén, ktorý         

sme vytestovali a aj klinicky má pacient ťažkosti v jeho období.